AdamAllen2_edited_2400_comp

Adam Allen driver til dagligt B-Holdet

Kreativ bogføring

B-Holdet er et lille selskab med speciale i regnskab og administration primært for mindre virksomheder fra de kreative brancher.

Selskabet er stiftet med udgangspunkt i musikbranchen, men servicerer i dag også fotografer, journalister, konsulenter, etc.

Opgaver

Vi håndterer typisk al administration for vores klienter. Alt fra fakturering til betalinger, e-boks, moms, skat og øvrige indberetninger samt  rapportering og budgettering i forbindelse med selve regnskabet.

På forespørgsel udarbejder vi også afgrænsede økonomiske analyser af fx royalty-afregninger, produktions-budgetter el.lign.

Omkring "højsæson" leverer vi typisk også skatteregnskab og selvangivelse for enkeltmandsvirksomheder.